Luau ซึ่งเป็นพิธีกรรมโปลีนีเซียและฮาวายโบราณเป็นการรวมตัวทางสังคมที่ได้รับความนิยมหมายถึงการรวมตัวกันของผู้คนในเมืองเพื่อเฉลิมฉลองเหตุการณ์สำคัญในชีวิตความสำเร็จชัยชนะในสงครามหรือการเปิดตัวเรือแคนูใหม่ แต่เดิมเรียกว่า 'aha ' aina หมายถึง 'การรวบรวมอาหาร' การเฉลิมฉลองนี้เน้นไปที่การเฉลิมฉลองอาหารแบบดั้งเดิมเช่นหมูคาลัวโลมิแซลมอน ฯลฯ ฯลฯ กับเพื่อนและครอบครัวด้วยความบันเทิงรวมถึงฮูลาและดนตรีฮาวายดั้งเดิม ก่อนศตวรรษที่ 19 การปฏิบัติทางศาสนาแบบดั้งเดิมในฮาวายโบราณสำหรับ 'aha ' aina รวมถึงข้อ จำกัด เกี่ยวกับประเภทของอาหารที่กินซึ่งถูกกินด้วยและความหมายเชิงสัญลักษณ์: ผู้ชายและผ