18 วลีและคำศัพท์ที่ต้องรู้เมื่อไปกานา

ในดินแดนที่มีชนเผ่าหลากหลายพูดมากกว่า 250 ภาษา Twi - ภาษาของชาว Akan - เป็นภาษาที่พูดมากที่สุดนอกเหนือจากภาษาอังกฤษที่มีลำโพง 7 ล้านคนทั่วประเทศ ต่อไปนี้เป็นคำและวลียอดนิยมบางส่วนที่นักท่องเที่ยวและผู้เข้าชมต้องจดจำเมื่ออยู่ในกานา

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ